خدمات شبکه در محل

خدمات شبکه

ارائه خدمات و پشتیبانی و نگهداری کامپیوتر
نصب و پشتیبانی سرویسهای
ارائه خدمات نگهداری و پشتیبانی از شبکه
ارائه خدمات نگهداری و پشتیبانی از تجهیزات جانبی
انجام بازدیدهای منظم و اصولی جهت کاهش خرابیهای احتمالی
نگهداری از سیستم عامل سرورها و به روز رسانی
استفاده از بانک نرم افزارهای کمکی جهت ارائه خدمات گوناگون
مشاوره ، پشتیبانی و راه اندازی درانتخاب تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری

تعمیر کامپیوتر درمحل

 

شماره تماس ما : ۰۹۱۹۷۰۶۵۵۹۷


اشتراک در شبکه های اجتماعی

  |     |     |     |  

پاسخ